محمود مددجوی مقیم مرکز سروها پس از برنده شدن جایزه بانکی علاوه بر اعزام به زیارت مشهد مقدس، با کسب مجوز از مقامات قضائی شهر صاحب ویلچر برقی نیز شد. به امید روزهای خوش به این مددجوی عزیز

ضمن آرزوی توفیقات روزافزون به فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سراب جناب سرهنگ صادقی و هیئت همراه و همچنین دیدار بسیج جامعه سلامت شهرستان سراب و تشکر و قدردانی از دلجویی های دلسوزانه و اقدامات پزشکی شدیدا مورد نیاز مرکز ، توسط جناب آقای دکتر ادیبان معاونت محترم […]

بازدید نماینده محترم سراب از طبقه دوم خیرین ساخت و تشویق هیئت مدیره جهت اتمام هرچه سریعتر پروژه باتوجه به کثرت مراجعین جهت اخذ خدمات توانبخشی و مراقبتی از مرکز