نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل دوم : تداوام معصوميت  جنوب شــــــــــرق كلاغ آخر قصه هنوزم مانده درراه است!!! براي آخري زيبا دگر پيدا چه تمثالي ؟؟؟ 30 آذرماه1338 ؛ آخرين روز فصل خزان و شب يلدا طولاني ترين شب سال ؛ در جنوب شرق […]

مرکزسردها محل امیدی ست دراوج نا امیدی ها…. درشهریورماه سال 1357 دریک خانواده 5نفره ، دریک محله قدیمی تبریزقدم به دنیای خاکی گذاشتم و شدم ششمین و آخرین عضوخانواده ! مادرم خانه دار و شغل پدرم آزاد بود. طبق گفته های مادرم ؛ پدرم فردی بسیار باهوش بوده که با […]

نام من ؛ هيچ كس …! …..My name is no body                                                                    نویسنده : غلامرضا رنجبر مقدمه: تولستوي ميگويد: ما بايد از آن چيزهايي سخن به ميان آوريم كه همه ميدانند ولي كسي را ياراي گفتن نيست …! ولي من با اجازه اين نويسنده بزرگ روسي ميگويم ” وقتي همه […]