بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی مدیرعامل مرکز جناب آقای فرجی و مددجویان و توانخواهان مرکز از خیر بزرگوار جناب آقای زارع دررابطه با تامین 15 بشکه قیر مورد نیاز در ساختمان جدیدالاحداث مرکز را اعلام و از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای ایشان خواستاریم . امیدواریم این اقدام خداپسندانه مورد […]

باتشکر از خیرین بزرگوار جناب آقای هدایتی و آقای سلمان زاده بابت تهیه ملافه و روبالشی مورد نیاز یکصد نفر مددجوی مقیم درمرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سروهای سراب