میخواهم کمک کنم(آنلاین)

شما یاور عزیز می‌توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت‌های عضو شتاب ، معلولین و سالمندان مرکز خیریه سردها را یاری نمایید: