بازدید سرزده مقامات قضایی کشور همراه با دادستان محترم انقلاب اسلامی و عمومی شهرستان سراب و ریاست محترم بهزیستی از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب

اعلام آمادگی مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب جهت نگهداری 20 نفر بیمار و شخص سالخورده زلزله زده تا حل مشکل اسکان آنان باتوجه به امکانات موجود در مرکز به امام جمعه محبوب و فرماندار معزز شهرستان سراب طی نامه ای که ارسال گردیده