باتشکر از شهرداران محترم شهرستان سراب و زرنق و مدیرمحترم جهاد کشاورزی سراب و مسئولین محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین گروه هنری ترمه جهت برگزاری برنامه های شاد و متنوع در مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب

باتشکر از اهالی محترم روستای قزلکچی مخصوصا آقای حاج محمد خامنه و خانواده شریف ایشان به خاطر تقبل زحمت پذیرایی از مددجویان مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب