درمورخه 1402/2/18 اعضای محترم شورای تامین ازبخش های مختلف مرکز بازدید و ضمن استماع گزارش مدیرعامل مرکز جناب آقای فرجی ، از نزدیک با مددجویان دیدار و گفت وگو کردند و در خاتمه آمادگی اعضای محترم شورا را جهت رفع مشکلات موجود در مرکز اعلام نمودند .

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند خبر درگذشت خیر بزرگوار حاج احمد هدایتی بزرگ خاندان خانواده بزرگوار هدایتی موجب تالم و تاثر فراوان گردید امید است خداوند متعال غریق رحمتش فرماید بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به آن خانواده جلیله به فرزند نیک اندیش و […]