تابلو فرش ها

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش با طرح برجسته و 44 رنگ در اندازه 580*800 بافته شده توسط مددجویان مرکز خیریه نگهداری از معل..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش با طرح برجسته و 30 رنگ  و اندازه 739*520 بافته شده توسط مددجویان مرکز خیریه نگهداری ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش برجسته ( تندیس )

تابلو فرش با طرح برجسته و 17 رنگ  در اندازه 400 * 510 بافته شده توسط مددجویان مرکز خیریه نگهدار..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تابلو فرش برجسته ( طبیعت )

تابلو فرش برجسته ( طبیعت )

تابلو فرش با طرح برجسته و 76 رنگ  در اندازه 320 * 550بافته شده توسط مددجویان مرکز خیریه نگهداری..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

تابلو فرش برجسته ( وان یکاد )

تابلو فرش برجسته ( وان یکاد )

تابلو فرش با طرح برجسته و 31 رنگ  در اندازه 300 * 550بافته شده توسط مددجویان مرکز خیریه نگهداری..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)