در مورخه 97/5/9 مجمع عمومی هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز هیئت امنایی استان برگزار و آقای یونس فرجی آذر بعنوان رئیس هیئت مدیره این مراکز انتخاب گردیدند . این انتخاب شایسته را به مردم فهیم سراب تبریک عرض می نمائیم .

باتشکر از اهالی محترم روستای قزلکچی مخصوصا آقای حاج محمد خامنه و خانواده شریف ایشان به خاطر تقبل زحمت پذیرایی از مددجویان مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب