درمورخه 97/7/21 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان به همراه هیئت های ورزشی از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب بازدید و اعلام هرنوع همکاری درزمینه ورزش و سلامت و ایجاد نشاط برای مددجویان نمودند .  

دیدار ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی سراب همراه با معاون بهداشت و کادر مرکز بهداشت و همچنین مسئولین و امدادگران محترم هلال احمر   سراب از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب بمناسبت هفته سالمند       

در مورخه 97/5/9 مجمع عمومی هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز هیئت امنایی استان برگزار و آقای یونس فرجی آذر بعنوان رئیس هیئت مدیره این مراکز انتخاب گردیدند . این انتخاب شایسته را به مردم فهیم سراب تبریک عرض می نمائیم .