اعلام آمادگی مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب جهت نگهداری 20 نفر بیمار و شخص سالخورده زلزله زده تا حل مشکل اسکان آنان باتوجه به امکانات موجود در مرکز به امام جمعه محبوب و فرماندار معزز شهرستان سراب طی نامه ای که ارسال گردیده

بازدید مدیرکل محترم امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجانشرقی به همراه فرماندار محترم شهرستان سراب و تنی چند از اعضای شورای اداری شهرستان سراب بمناسبت هفته سالمند از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب