محمود مددجوی مقیم مرکز سروها پس از برنده شدن جایزه بانکی علاوه بر اعزام به زیارت مشهد مقدس، با کسب مجوز از مقامات قضائی شهر صاحب ویلچر برقی نیز شد. به امید روزهای خوش به این مددجوی عزیز

زائری بارانی ام، آقا به دادم میرسی؟بی پناهم،خسته ام،تنها، به دادم میرسی؟گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگی امضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟در حرم نورانی آقا، نائب الزیاره و دعاگوی شما هستیم

ضمن آرزوی توفیقات روزافزون به فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سراب جناب سرهنگ صادقی و هیئت همراه و همچنین دیدار بسیج جامعه سلامت شهرستان سراب و تشکر و قدردانی از دلجویی های دلسوزانه و اقدامات پزشکی شدیدا مورد نیاز مرکز ، توسط جناب آقای دکتر ادیبان معاونت محترم […]