اولین روز حرکت و راه رفتن بدون ویلچر یکی از مددجویان  درحضور خانواده و تولدی دیگر برای ایشان در کنار مادر پیرش  

درمورخه 97/7/21 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان به همراه هیئت های ورزشی از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب بازدید و اعلام هرنوع همکاری درزمینه ورزش و سلامت و ایجاد نشاط برای مددجویان نمودند .  

دیدار ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی سراب همراه با معاون بهداشت و کادر مرکز بهداشت و همچنین مسئولین و امدادگران محترم هلال احمر   سراب از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب بمناسبت هفته سالمند