بازدید مدیرکل محترم امور اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجانشرقی به همراه فرماندار محترم شهرستان سراب و تنی چند از اعضای شورای اداری شهرستان سراب بمناسبت هفته سالمند از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب

بمناسبت روز جهانی سالمند و حمایت از سالمندان روز سه شنبه مورخه 98/7/9 مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای آماده پذیرایی از بازدید کنندگان عزیز میباشد . امید است با پیشنهادات و انتقادات سازنده کادر مرکز را یاری و با دلجویی از سالمندان مقیم در مرکز باعث ارائه […]